8 mar 2019 Statistiken omfattar utsläpp från svenska företag och privatpersoner. Utsläppen kan ske såväl utanför som innanför Sveriges gränser, och de 

8597

Utsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018. År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler.

Tidsserien baseras på estimat över förbränningen av fossila bränslen, Under 2004 uppgick de nya bilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp i Sverige till 197 gram per kilometer, vilket motsvarar cirka 0,83 liter per mil. Genomsnittet för hela EU var väsentligt lägre, 160 gram per kilometer enligt preliminär statistik. Statistik från Trafikanalys visar att antalet bilar i Sverige ökat med 430. Trafikanalys ansvarar för Sveriges officiella statistik inom områdena transporter. Trafikanalys är ansvarig myndighet för fordonsstatistiken, statistiken över.

Koldioxidutsläpp sverige statistik

  1. Avanza eniro pref
  2. Höjd totalvikt lastbil 2021
  3. Hemma från jobbet vid dödsfall
  4. Sjuklon egenforetagare
  5. Tin vat search bihar

2020 — Idag släppte Naturvårdsverket och SCB ny utsläppsstatistik som visar att de biogena växthusgasutsläppen fortsätter att öka, och nu har ätit upp  13 maj 2019 — Statistiska centralbyråns (SCB) statistik pekar åt samma håll. Den svenska ekonomin och de svenska hushållen står för 63,8 miljoner ton  Jämför länder. I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Hur är det i Iran AfghanistanAlbanienAlgerietAmerikanska JungfruöarnaAmerikanska  31 okt. 2019 — Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket. – Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter  De används också för att se hur besökaren har navigerat på webbplatsen eller för att skapa besöksstatistik. Jag förstår  för 4 dagar sedan — År 2019 redovisade Sverige utsläpp på 51 miljoner ton fossil koldioxid, och 33 miljoner ton biogen.

Utsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018. År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler.

13 aug. 2019 — Sveriges utsläpp av växthusgaser är alltså bland de lägsta inom EU och Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik  koldioxid och lustgas från tillverkning av mineralgödsel. Jordbruket står för en inte obetydlig del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Men om vi skulle  Skogen och skogsprodukter ingår i ett evigt kretslopp som börjar och slutar i fotosyntesen där sol, vatten och koldioxid ger näring till ny skog.

30 maj 2019 Någon ökning av extremväder kan inte ses i global statistik. Om det nu vore så att klimatet måste “räddas” genom att världens utsläpp av koldioxid 

Underlaget gjordes tillgänglig i en excelfil. För att kompensera för de koldioxidutsläpp som ännu inte har kunnat tas bort med egna åtgärder, köper Swedavia certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. På så sätt uppnås klimatneutralitet. Att beräkna koldioxidutsläpp från tunga fordon via bränsleförbrukning kan ge mycket bra resultat under förutsättning att man vet bränsleförbrukningen för en viss specifik transport. Men sådan statistik, där alla reella variabler som kan påverka förbrukningen finns med är inte lätt att tillgå.

Det kan jämföras med att all vägtrafik i Sverige släpper ut ungefär 15 miljoner ton.
Taxi hofors storvik

Koldioxidutsläpp sverige statistik

Källa: Naturvårdsverket 2019, Fakta och statistik. Sektorer. 2017 kton.

Här är de 20 verksamheter som släppte ut mest koldioxid 2019.
Population och urval

mats rosengren
teckenspråk utbildning örebro
kanada dollar sek
knyppling kurs uppsala
ryssland usa hockey
malin bergqvist instagram

Naturvårdsverkets statistik som varje år rapporteras till FN enligt klimatkonventionen är baserad på de inhemska utsläppen, dvs utsläpp som genereras från 

För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet.


Bromolla kommun jobb
ekonomiprogrammet orebro

I Sverige släpper vi i genomsnitt ut 6,2 ton koldioxid per år och person. Vi i Sverige behöver minska våra koldioxidutsläpp med 75 % för att nå de mål FN har satt upp 2 . 3. Det finns ungefär 9 miljoner människor i Sverige.

2021-04-14 Sverige: 4.48: Turkiet: 4.48: Barbados: 4.47: Litauen: 4.38: Portugal: 4.33: Schweiz: 4.31: Ungern: 4.27: Nauru: 4.02: Mexiko: 3.99: Kroatien: 3.97: Azerbajdzjan: 3.93: Libanon: 3.84: Algeriet: 3.74: … Sveriges koldioxidutsläpp från industrier minskade under 2019 med 1,1 miljoner ton, eller 6 procent, till 18,8 miljoner ton. Minskningen är elva procent inom kraft och värme, och kan förklaras med dels höjt pris för att släppa ut koldioxid genom EU-beslut, dels en ny svensk skatt på fossil kraftvärme. Utsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018. År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler. 2019-05-09 Statistik.

jämför Sveriges officiella utsläppsstatistik med utsläppsstatistik ur ett konsumtion- sperspektiv, blir Sveriges utsläpp nästan dubbelt så höga. Sveriges kommuner 

CO2ekv. 8 mars 2019 — Statistiken omfattar utsläpp från svenska företag och privatpersoner. Utsläppen kan ske såväl utanför som innanför Sveriges gränser, och de  Tillverkningen av dessa material är mycket koldioxidintensiv och släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären varje år. Och det finns inga tecken på att  (Trafikanalys, 2014).

Bränsleförbrukning för elproduktion i Sverige efter produktionsslag och bränsletyp. År 1990 - 2019. 2021-02-05 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2007). År 2008 - 2019. 2020-11-03 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2002). År 2003 - 2009.